Vajon rád igaz? Ha az alábbi 9 tételből 3 igaz rád, te súlyosan nélkülözőnek számítasz!


WBkuljKQ_2_510x350

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

Nézd meg, hogy te a deprivált szegények közé tartozol-e, “statisztikailag”!

Ki a súlyosan deprivált?

A statisztikákban súlyos nélkülözésnek számít az, ha valakire az alábbi kilenc tételből legalább három igaz: (1) nem tud időben lakbért vagy rezsit fizetni, (2) nem tud rendesen fűteni, (3) nincs pénze váratlan kiadásokra, (4) nem tud rendszeresen húst enni, (5) nincs pénze egy hét üdülésre (6), nincs autója, (7) nincs mosógépe (8) nincs tévéje, (9) nincs telefonja.

Jelentése: szegénység, depriváció, a szegénység kultúrája – A depriváció ál­ta­lában megfosztottságot, hiányt jelent; az anyagi javaktól való megfosztottság pedig a szegénység. Megkülönböztetünk abszolút szegénységet, ami alapvető létfenntartási bizonytalansággal jár (a megfelelő kalóriabevitel, szállás, ru­há­zat hiánya), és relatív szegénységet, ami az adott társadalomban »nor­má­lis­nál« (létminimum) szűkösebb anyagi helyzetet jelöli. A középkorban az élet velejárójának tekintett szegénység az újkorban már »botrány«, felszámolandó társadalmi baj. A szegénység okairól kialakított magyarázatok két szélső pó­lu­sa az individualista (»csak a lusta, élhetetlen, buta ember szegény«, stb.), ill. a társadalmi determinista (»a társadalom strukturális kényszerei termelik és termelik újra a szegénységet«). A »szegénység kultúrája« az ínséges kö­rül­mé­nyekhez való alkalmazkodás egyik legfontosabb eleme, s egyben a sze­gény­ség felszámolásának korlátja: ebben a kultúrában nincs értéke az élet­tervezésnek, a befektetésnek, ugyanakkor gyakori az erőszak, az al­ko­ho­liz­mus stb., de erősen él a szolidaritás normája.

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>