Nyugdíj előtt állók és középkorúak figyelem! >> Kérje le minél előbb a szolgálati idejét ingyen, akár most azonnal! NAGYON FONTOS, HOGY ELLENŐRIZZE MOST – EZEN MÚLIK A NYUGDÍJA!


nyugdijasok_2

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

Elektronikusan lekérhető a nyilvántartott szolgálati idő

Megszűnt a szolgálati idő elismerési kérelem 2013. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) módosítása miatt. A nyugellátásra jogosító szolgálati idő, vagy egyéb kedvezményt biztosító (nők kedvezményes nyugdíjára, korkedvezményre, átmeneti bányászjáradékra, balettművészeti életjáradékra jogosító) idő megállapítására elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül van lehetőség.

2013 január 1-jétől kezdődően, minden biztosítottra,és volt biztosítottra vonatkozóan hatósági eljárást indítanak folyamatosan, a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságai ,a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba bejelentett adatok egyeztetése érdekében.

Az eljárásnak az  célja, hogy a nyilvántartott jogviszonyokról és keresetekről, jövedelmekről tájékoztatást kapjon a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásban szereplő ügyfél, valamint  ha egyeznek és jóváhagyásra kerülnek a közölt adatok, akkor  megtörténjen azok teljes körű nyilvántartásba vétele,és azok nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba történő bejegyzése.

Az eljárásnak még az is a célja, hogy időben sor kerüljön a hiányos, téves adatok javítására, törlésére, beszerzésére is. Roppant fontos, hogy a járulékfizető megismerje a már nyilvántartott adatokat, és az igazgatóságot tájékoztassa az esetlegesen eltérő adatokról. Ez mindenkinek érdekében áll, mert sokkal nehezebb az adatok tisztázása hosszú évek, évtizedek elteltével.

Maga az  eljárás egy  határozattal zárul, amelynek jogerőre emelkedése utána egy már végleges adatbázisba kerülnek magánszemély adatai. Nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen az egyeztetési eljárásban!

Az egyeztetési eljárások ütemezése:

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hivatalból, illetve elektronikus ügyintézés keretében,  azaz ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelemre folytatják le az egyeztetési eljárást. Hivatalból először az 1955. és 1959. között született biztosítottakkal történtek az  adategyeztetési eljárások. E korcsoport számára az adatok tisztázása 2013. január 1. és 2014. december 31. között történt. 2015. január 1-jétől ötéves korcsoportonként indították meg az 1960. évben vagy azt követően született (volt) biztosítottak esetében az egyeztetési eljárást.

Kérelemre is indítható egyeztetési eljárás, amelyet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező biztosítottak:

A nyomtatványt az  ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő Program segítségével lehet elkészíteni, a program letölthető még  a NAV honlapjáról is: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok)

Szükséges adatok:

 • a kérelmező neve (születési név és esetleges előző név)
 • a kérelmező anyja neve
 • TAJ száma
 • kérelmező neme
 • a kérelmező születési adatai (hely és idő)
 • a kérelmező lakóhely
 • a kérelmező elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)

Kizárólag ügyfélkapun keresztül van lehetőség a nyomtatvány beküldésére. Ügyfélkaput  bármely okmányirodában, a Kormányablakoknál és a NAV ügyfélszolgálatain lehet létesíteni. A Kormányablakoknál például segítséget kérhetnek a nyomtatvány kitöltésében is.

Az egyeztetési eljárás menete:

A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő személy adatairól kimutatást készítenek az egyeztetési eljárás során, amely tartalmazza:

 • a nyugdíjazáskor figyelembe vehető valamennyi jogviszonyt,
 • megszerzett szolgálati időt,
 • az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a nyugdíjjárulék-köteles kereseteket,
 • a levont nyugdíjjárulék összegét,
 • és még tartalmazza az egyéb szolgálati, jogosultsági időnek minősülő időtartamokat.

Az ügyfél észrevételt tehet a nyugdíjbiztosítási szerv felé, a kimutatás kézhezvételét követő 90 napon belül, és egyidejűleg megküldi a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumokat. Ekkor az ügyfélnek lehetősége nyílik kezdeményezni  egyéb, szolgálati időnek minősülő időszakok elismerését,mint például megállapíttathatja a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett munka időtartamát.  Az illetékes hivatal a csatolt dokumentumok, adatok alapján bizonyítási eljárást folytat le, amelynek keretében megkísérli felkutatni a szükséges iratokat, megkeresheti a volt foglalkoztatót, az adóhatóságot, vagy  egyéb az ügyhöz kapcsolódó szervet.

Határozattal döntenek az elismerhető szolgálati időről és a nyugdíj megállapításánál figyelembe vehető egyéb tényekről, a tényállás tisztázását követően, amely  határozat ellen jogorvoslatnak van helye.

Az ügyfélnek lehetősége van a közölt adatok jóváhagyására:

 • abban az esetben, ha az adatok a valóságnak megfelelnek,
 • az adatokban módosításra nincs szükség,
 • a kimutatásban foglaltakkal egyetért.

Az illetékes igazgatóság ezt az információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz , ha az ügyfél  az előírt határidőn belül a nyugdíjbiztosítási igazgatóság felé észrevételt nem tesz, vagy nem kezdeményezi az adatok módosítását, kiegészítését. Az általános ügyintézési határidő 60 nap, az  egyeztetési eljárás során, amely határidőt indokolt esetben az igazgatási szerv vezetője meghosszabbíthat (az ügyfél egyidejű értesítése mellett), egy alkalommal és legfeljebb 60 nappal.

Forrás : http://www.nokorszak.hu

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>