Nagyon friss hír – MINDENKIT ÉRINT! – középkorúakat, időseket és fiatalokat – BEVEZETIK A KÖTELEZŐ SZÜLŐTARTÁST!


27788

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

A kötelező szülőtartás

Az új Polgári Törvénykönyv Negyedik Könyvét érintő legújabb módosítás , amelyet 2016. május 3-án terjesztettek az Országgyűlés elé bevezetné a kötelező szülőtartást.

Az Alaptörvény XVI. cikke a gyermekek szüleik iránti felelősségviseléséről szól és előírja azt, hogy rászoruló szüleikről a nagykorú gyermekek kötelesek gondoskodni. Megjelenik ez a kötelezettség a családok védelméről szóló törvényben [2011. évi CCXI. törvény 14. §] is, amely kimondja, hogy idézem: „a nagykorú gyermeknek külön törvényben foglaltak szerint tartási kötelezettsége áll fenn azon szülőjével szemben, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani”.

A Ptk. a rokontartás normái között fogja rendezni a szülőtartás részletes szabályait, vagyis a jövőben a szülőtartásra a rokontartás általános szabályai fognak vonatkozni.

Kiemelték az indoklásban, azt is, hogy a nagykorú gyermekek szüleik iránti tartási kötelezettsége az egyéb rokontartási kötelezettséghez képest kiemelt jelentőséggel bír. Ezért a minisztérium indokoltnak találta, hogy másképp fogja kezelni az efajta tartási kötelezettség elmulasztását is. A Javaslat szerint bevezetnek egy új „megtérítési igényérvényesítési” lehetőséget ez olyan esetben alkalmazható,ha a tartásra köteles gyermek helyett, olyan személy gondoskodik a tartásra önhibáján kívüli okból rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról , akinek ez nem lenne kötelezettsége. Az ilyen indokoltan nyújtott ellátás ellenértékének megtérítését, az ellátás nyújtásától számított egyéves jogvesztő határidőn belül, a tényleges tartást nyújtó személy követelheti majd a tartásra kötelezhető gyermektől.

Ez a módosítás arra irányul, hogy olyan esetekben is lehessen követelni a ki nem fizetett térítési díjat a tartásra kötelezett gyermektől, amikor az idős személy a szociális ellátásáról függetlenül, hogy állami vagy egyházi fenntartású intézmények (nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával) gondoskodnak és a rászoruló idős személy az ellátás ellenértékét egyáltalán nem, vagy csak részben tudja fizetni, tehát ilyen esetben a költségeket a tartásra kötelezett gyermektől lehet követelni.

Az indokolás kiemeli azt a tényt, hogy ez az új szabály teljesen független attól az általános szabálytól, amely szerint a járási hivatal is indíthat pert (természetesen a szülő egyetértésével) a szülő érdekében a szülőt illető tartás megfizetése miatt.

Forrás : http://jogaszvilag.hu/

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>