Követelések elévülése – mindenkinek érdemes, akinek bármilyen adóssága van, akár csak egy számla!


behajt

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

Számtalan panasz érkezik a békéltető testületekhez, ahol azt sérelmezik, hogy egyes szolgáltatók évekkel korábbi tartozást próbálnak behajtani, mint: közmű díjtartozás, utazási pótdíjtartozás vagy éppenséggel mobiltelefon előfizetéshez kapcsolódó tartozás.

Az elévüléssel kapcsolatban nem sokat tudunk, ezért próbálunk segíteni néhány példával, tudnivalóval. A fogyasztót egy követeléskezelő cég szólította fel arra, hogy fizessen meg egy 4 évvel korábbi, gázszolgáltatási tartozást. Annak ellenére, hogy a fogyasztó már hosszabb ideje nem volt az érintett ingatlan tulajdonosa, mégis a szolgáltató tőle követelték a tartozás megfizetését. Ebben a konkrét esetben, a Testület közbenjárásának köszönhetően egyezséggel ért véget az ügy és az lett az eredménye, hogy a fogyasztó tartozását törölték.

Másik esetben a fogyasztótól évekkel korábban elhunyt édesanyjának a közüzemi tartozását követelték. A vizsgálatból kiderült: mivel a lakás önkormányzati tulajdonú volt, ezért nem is a fogyasztó örökölte. A szolgáltató a tartozást a hagyatéki eljárásban nem jelentette be, de egy másik tartozást bejelentett, ebből az következik, hogy tisztában volt a haláleset tényével és időpontjával. A Testület az esetben törölte az elévült tartozást.

Egy mobilszolgáltató cég Olyanra is volt példa, évekkel korábbi tartozást követelt a fogyasztótól. Ráadásul erről csupán SMS-ben értesítette a fogyasztót a 65.000 forintos tartozásról. A tartozás részleteit, csak a Testületi eljárásban sikerült tisztázni, hogy miből származik a tarozás, arról a fogyasztónak a cég ügyfélszolgálatán nem tudtak felvilágosítást adni. Kiderült, hogy a követelés egy része számlatartozás volt, melyet töröltek az elévülés miatt. A tartozás másik részét pedig meg kellett fizetnie a fogyasztónak, mert az mobilkészüléke vásárlásával kapcsolatos tartozás volt, ami még nem évült el.
Az elévüléssel kapcsolatos fontos tudnivalók

– Maga a tartozás az elévüléssel nem szűnik meg, tehát az követelhető, de már nem kikényszeríthető bírósági úton, ezért végrehajtani sem lehet.

– Akkor ha a fogyasztó önkéntesen teljesíti az elévült követelést, utólag nem követelheti vissza a kifizetett összeget, mert a tartozás fennállt, még abban az esetben sem ha utólag kiderül, hogy az már elévült.

– általánosságban 5 év az elévülési idő, de vannak olyan szolgáltatások, melyeknél ez rövidebb, így 2 év az elévülési idő a gáz és villamos energia esetében és csupán 1 év az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén

Előfordul, hogy bizonyos események megszakíthatják az elévülési időt, ekkor a számítása újraindul. Ilyen megszakításra adó ok :
– pl. a tartozás elismerése,
– követelés megegyezéssel történő módosítása,
– ha az csődeljárásban bejelentésre kerül, vagy bírósági eljárásban érvényesítik.

Mire fontos figyelni, ha régebbi tartozást követelnek ?

– legelőször utána kell járni a vitás terület elévülési idejének, viszont nem szabad elfeledni, ha kifizeti valaki az évekkel korábbi követelést, utólag azt már nem tudja visszakövetelni ,még az elévülésre hivatkozva sem.

– Ha már követeléskezelő céghez került a tartozás és az fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte, ellent kell mondani az elévülésre hivatkozva, ha ezt nem teszi meg a tartozás végrehajthatóvá válik akár elévült, akár nem.

– Ha bírósági eljárásba kerül az ügy, minden esetben az elévülésre kell hivatkozni, mert azt a bíróság hivatalból nem vizsgálja.

– Ha egy tartozásnak a jogalapjával, a tartozás törlésével vagy bármilyen más részletével kapcsolatban nem tud a vállalkozással megegyezni, ebben az esetben a Békéltető Testületnél az ügy kivizsgálását.

A cikk a >>> http://tudatosvasarlo.hu weboldal cikke alapján készült.

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>