Cserélje le a hűtőjét, az állam fizeti az ár egy részét!


hutoszekreny-1024x682

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

Legelőször az észak-alföldi régióban élők jelentkezhetnek. A konstrukció lényege, hogy ha valaki lecseréli a régi hűtőjét, akkor az ár egy részét az állam fizeti. Annál több a támogatás, minél inkább energiatakarékos az új gép.

Újdonság idén, hogy a nagycsaládosok és a nyugdíjasok előnyben lesznek, tehát ők előbb adhatják be a pályázatot. És, ha még marad pénz, akkor jelentkezhetnek mások is.

RÉSZLETEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Otthon Melege Program

Háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

Pályázat kódszáma: HGCS/2016
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot tesz közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására.
A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Kft.-t (a továbbiakban: pályázatkezelő) vesz részt.
A pályázattal a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas és/vagy nagycsaládos természetes személyek, támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) beszerzésére.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrása a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül folyósításra.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a pályázati kiírás felfüggesztésének vagy lezárásának pontos idejéről.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. Amennyiben a nyugdíjas és a nagycsaládos magánszemélyek pályázati igénye nem meríti ki az adott régió támogatási keretét, abban az esetben az adott régión belül lakhellyel rendelkező bármely magánszemély nyújthat be pályázatot.
A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A “HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:
– A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25 000 Ft/háztartási nagygép;
– A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 35 000 Ft/háztartási nagygép;
– A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45 000 Ft/háztartási nagygép.
A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával. A Támogatói Okirat hiányában, nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlásához támogatás nem vehető igénybe.
A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlásakor, a kereskedőnek egy összegben köteles kifizetni.

5. Támogatható tevékenységek köre
Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
Kizárólag a pályázati portálon található “Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi háztartási nagygép cseréhez nyújtható támogatás:
– hűtőszekrény vagy
– kombinált hűtőszekrény vagy
– fagyasztószekrény vagy
– fagyasztóláda.
A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia, vagy minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni. A cserével elérhető megtakarítási adatokat a pályázati portál automatikusan határozza meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási készülék és a kiválasztott, megvásárolandó készülék adatai alapján.

6. Elszámolható és Nem elszámolható költségek
Kizárólag a pályázati portálon megjelenő “HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez nyújtható támogatás.
Kizárólag a pályázati portálon található “Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás.
A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt hűtő és fagyasztó készülék beszerzési ára, valamint a támogatott készülék házhozszállítási illetve beüzemelési díja nem támogatott költség, azonban a régi készülék átvételéért és elszállításáért a kereskedő nem számíthat fel díjat.

7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
A pályázatok a megjelenést követően 2016. július 04.-2016. szeptember 07. időszakban, vagy a forrás kimerüléséig nyújthatók be a Pályázati Útmutatóban rögzített területi bontásban.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen. A pályázókat pályázati díj nem terheli.

8. A döntés folyamata
A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, előnyben részesítve a nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek által benyújtásra kerülő pályázatokat. Valamennyi megkezdett pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, pályázatkezelő megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – a pályázati portálon keresztül felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül bírálatra.

Tisztázó kérdés feltételére nincsen lehetőség!
A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül a miniszter dönt az előterjesztett pályázatok:
– támogatásáról;
– tartaléklistára helyezésről;
– elutasításáról.
Jelen pályázati forrásból elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek részesülhetnek támogatásban. A pályázatok a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül befogadott pályázatok tartaléklistára kerülnek, melyek újabb forrás rendelkezésre állása esetén döntési javaslattal miniszteri felterjesztésre kerülhetnek. Felszabaduló forrás esetén az érintett Pályázók értesítésre kerülnek.
A miniszteri döntés szakaszos rendszerben történik, régiós megbontás szerint.

9. Támogatói Okirat
pályázati adatlapon megadott adatok alapján, a támogatói döntéssel rendelkező pályázatok vonatkozásában kiállításra kerül a Támogatói Okirat a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, elektronikus úton.
A támogatás felhasználása a döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik.
A háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlása kizárólag a Támogatói Okirat kézhezvételét követően történhet meg, a Támogatói Okirat kézhezvételét megelőzően megvásárolt háztartási nagygépre (hűtő és fagyasztó készülék) támogatás nem nyújtható!

10. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

11. További információk
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a pályázatkezelő Ügyfélszolgálatán érhető el.
Telefonszámok:
+36 70 424 1802; +36 70 424 6883;
+36 70 424 5393; +36 70 424 3949; +36 70 424 0922
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfőtől csütörtökig: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-14.00
E-mail: hgcs2016@nfsi.hu

12. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a http://www.nfm.gov.hu elérhetőségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján érhetőek el.
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, ügyfélszolgálati elérhetőségek, segédletek a pályázati portálon érhetőek el.
A pályázati portál elérhetősége: http://www.hgcs-2016.nfsi.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>