Tanulmány

Várható időjárás ( 5 napos előrejelzés )


mai időjárás előrejelzés holnapi időjárás előrejelzés holnaputáni időjárás előrejelzés negyedik nap időjárás előrejelzése ötödik nap időjárás előrejelzése
Részletes időjárás jelentésért, kérjük keresse fel az esotanc.hu időjárási portált!Marschalkó Lajos: A halhatatlan város (tanulmány)

Marschalkó Lajos: A halhatatlan város (tanulmány)

1945. február 9-én meghalt a város. A magyar Szent Hegyet, ahol egykor az Árpád-királyok trónoltak, amelyet csellel hódítottak meg az oszmánok: Budavárát elfoglalták Sztálin katonái. A Várhegy birtoklása sokszor nem is magyar, hanem európai kérdés volt. 1686. szeptember 2-án — élükön Petneházy magyar hajdúival — Lotharingiai Károly Európa-hadserege vívta vissza az oszmántól Budát. S utána

Cey-Bert Róbert Gyula : “Keleti veszedelem” – Miért utálnak minket Európában? – Irtsátok ki a magyarokat! (Hunguros eleminandos esse!).

Cey-Bert Róbert Gyula : “Keleti veszedelem” – Miért utálnak minket Európában? – Irtsátok ki a magyarokat! (Hunguros eleminandos esse!).

Az európai magyarellenesség gyökerei – Szégyenletes az Európai Unió magyarokkal szembeni viselkedése – mondta felháborodottan svájci történész ismerősöm, akivel hajdanán együtt jártam a genfi egyetemre. – Ezer év óta a magyarság az európai keresztény műveltség kihagyhatatlan elemét képezi. Magyarország hosszú évszázadokon át Európa védőbástyája volt, ugyanakkor tudósaival és művészeivel jelentős szerepet játszott az európai műveltség kimagasló eredményeiben. Már egyedül az 1956-os


Leszámoltak a kisparaszti romantikával…

Leszámoltak a kisparaszti romantikával…

Most tényleg sokat adhattak volna a kisebb gazdáknak, de nem adtak. Végleg szakított a törpebirtokokra épülő, Ángyán József-féle “kertmagyarországi” ideológiával a kormány, amikor úgy döntött, hogy nem különít el plusz agrártámogatásokat a legkisebb gazdaságok számára az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020 közötti forrásaiból, holott erre egyértelműen lehetősége nyílt volna. Ezzel az „árutermelő pragmatizmus” győzött a

Kötelező olvasmány minden magyar embernek – Államférfiak a trianoni békeparancsról: A  BÉKEFERTŐZÉSR

Kötelező olvasmány minden magyar embernek – Államférfiak a trianoni békeparancsról: A BÉKEFERTŐZÉSR

Amit a történetírás eltagad előlünk, a nyertesek oldaláról néhány meghatározó vélemény. Még a nyomorult Lenin is kritikával illette a békediktátumot! Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta: “Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a


Dr. Kiszely István:SZÉKELY-, CSÁNGÓ-, PALÓC-, BESENYŐ- ÉS JÁSZ-MAGYAROKRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Dr. Kiszely István:SZÉKELY-, CSÁNGÓ-, PALÓC-, BESENYŐ- ÉS JÁSZ-MAGYAROKRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A székelyek A székelyek nagy része – mintegy 2,5-2,7 milliónyian (hivatalosan 1,7 milliónyian) – a Kárpát-medence keleti és délkeleti részében lakik és a magyar néptömbtől elszakadva, idegenektől körülvéve élik sajátos, elzárt életüket; magyarságukat soha meg nem tagadták. Hazájuk a Kárpátok koszorúzta magyar medence keleti zuga, ahol magas hegyektől övezett völgyekben és medencékben laknak, de élnek

Szuverenitásunk kérdéseiről (tanulmány)

Szuverenitásunk kérdéseiről (tanulmány)

Magyarország helyzetét 1945-től napjainkig kevesen értékelik és értelmezik helyesen. A kommunistákról nem érdemes – e helyen – beszélni, hiszen számukra Hazánk és Nemzetünk meggyalázott volta jelentette a „szocializmus felépítésének” bázisát. Azonban sajnálattal állapítható meg, hogy a politikai összefüggéseket egyébként érteni látszó, jó érzésű felnőtt és érett emberek körében is milyen torz nézetek tenyésznek. Ezek tömkelegéből


Nagy Kálmán: A magyar huszár születése, dicsõ harcai és történelmi jelentõsége

Nagy Kálmán: A magyar huszár születése, dicsõ harcai és történelmi jelentõsége

  A tanulmány kezdetén a magyar huszárral kapcsolatosan néhány fontos kérdést kell tisztáznunk. Ezek a huszár születésének körülményei, a téves nézetek tisztázása, a huszár dicsõ harcainak általános és elvi meghatározása, végül a huszár szerepe és jelentõsége a történelemben. Erre azért van szükség, mert a mai kor embere – fõleg az ifjúság – már csak könyvekbõl,