Banki apróbetűk: 10+1 rejtett csapda, amikkel tízezreket bukhatsz


Science students using microscopes to analyze biological samples

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

Hiába tudja mindenki, hogy mennyire fontos (lenne) elolvasni a bankok szerződési feltételeit, a sokszor 100-150 oldalas, több részből dokumentumokat szinte senki nem áll neki átbogarászni aláírás előtt. Pedig később nemcsak a panaszunk kivizsgálását utasíthatják el a szerződésre hivatkozva, de súlyos ezreket vagy tízezreket is veszíthetünk. A Pénzcentrum.hu utánajárt a legnagyobb apróbetűs “csapdáknak”, hogy ne érhessenek meglepetések.

Időről-időre előfordul, hogy a pénzintézetek ügyfeleik panaszát azzal az indokkal utasítják el, hogy szerződéskötéskor aláírásukkal elfogadták az Általános Szerződési Feltéteket (ászf). Annak pedig az “53. oldalán, a 17.4.8. alpontban” pontosan le van írva, hogy a panaszolt esetben nem tudnak mit tenni, a felelősség (és a kár) pedig az ügyfelet terheli. Ugyanígy a kondíciós listák alján vagy végén található *csillagozással/számozással jelzett apróbetűs külön részeire is gyakran hivatkoznak az ügyintézők, amikor olyasmiért terhelnek be nekünk borsos díjakat, amire nem számítottunk.

Törvényileg nincs semmilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy mekkora minimális betűmérettel szükséges megírni a kollektív szerződéseket – tájékoztatta lapunkat a Budapest Bank. A tájékoztatási kötelezettségre vonatkozóan mindössze annyit tartalmaz a jogszabály, hogy a bank “egyértelműen, közérthetően és pontosan” köteles a szerződést összeállítani. Habár a pénzintézet is nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek széleskörű tájékoztatására mind szóban, mind írásban, elmondásuk szerint is akadnak azért olyanok, akik annak ellenére sem olvassák el az átadott dokumentumokat, hogy erre felhívják a figyelmüket. Ilyen esetekben bizony elő szoktak fordulni panaszok a nem megfelelő tájékoztatásra vonatkozóan.

A Pénzcentrum.hu összegyűjtött 10+1 fontos “apróbetűs részt” a banki dokumentumokból, melyeket ismerve nemcsak a későbbi panaszoktól, de komoly anyagi károktól is megóvhatjuk magunkat.

1. Személyi adatok megváltozása
Akár ellopták, akár elhagytuk vagy megújítottuk személyi okmányainkat, érdemes minél hamarabb tájékoztatni erről a bankunkat. Néhány pénzintézetnél erre néhány napos határidőt adnak (a Raiffeisennél öt napot), máshol csak “haladéktalanul” kell őket írásban, bankfiókban értesíteni. Ennek elmulasztása például akkor okozhat problémát, ha telefonon szeretnénk ügyet intézni, és az azonosításhoz nem tudjuk megadni a régi okmányszámunkat, ami még a rendszerben szerepel. Így buktuk a telefonos ügyintézés lehetőségét. Ráadásul kötelesek lehetünk megtéríteni a banknak a megváltozott adatok felkutatásával kapcsolatosan felmerült költségeket is.

2. Levelezési cím megváltozása
Van olyan pénzintézet, ahol a változás bekövetkeztét megelőző(!) öt banki nappal előbb be kell jelentenünk, ha értesítési címünk megváltozik. Ha ezt elmulasztjuk, akkor a küldemények többszöri kiküldésével kapcsolatosan felmerült költségeket is a nyakunkba varrhatják.

3. Postai küldemények és értesítések
Hitelkártya-tartozások késedelmes fizetése esetén nem egyszer hangzik el az a kifogás, hogy az ügyfél nem kapott kivonatot, és ezért nem fizetette be a tartozást. Nem árt azonban tudni, hogy elmaradt kivonat esetén (mert például automatikusan beállították nekünk elektromos számlakivonatot, amiről még az előző – felületesen átfutott – papíron tájékoztattak) kötelesek vagyunk értesíteni a bankot. Így ha azért nem rendeztük egyenlegünket, mert nem kaptunk kivonatot, a kamat és a több ezer forintos késedelmi díj beterhelése is jogos lesz a pénzintézet részéről.

Szintén ide kapcsolódik, hogy számos bank az általános küldeményként küldött levek kézhezvételét a feladást követő ötödik naptári napon vélelmezi. Tértivevényes vagy ajánlott levél esetén a küldeményt akkor is kézbesítettnek tekinthetik, “ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a címzett nem szerzett tudomást, mégpedig az e küldeménynek az igazolt postára adása napjától számított ötödik napon”.

A különböző típusú levelekért további összegeket terhelhetnek be. Például a Raiffeisennél 200 forint egy felszólító levél díja. A CIB Banknál (folyószámlával kapcsolatos) “levelezési költség” címen 565 forintot vonhatnak le a számláknról.

4. Lekötött betét feltörése
Amennyiben rendelkezünk lekötött betéttel a bankunknál, akkor mindig érdemes a folyószámlánkon elegendő fedezetet tartani például egy váratlan éves kártyadíj beterhelésére. Ugyanis bármilyen fizetési kötelezettséget nem tud teljesíteni a bank a folyószámlánkról, akkor bizony előzetes értesítés nélkül feltörhetik a betétünket, ami jelentős kamatveszteséget is okozhat. Főleg akkor, ha lejárat előtt egy-két nappal vagyunk és a lekötött összeg nemcsak magas, de már hosszú ideje kamatozott a bankban. Például: 800 ezer forintot lekötöttünk egy évre, három százalékos kamatra. A 12 hónap lejárta után 18 720 forint kamatnyereségünk lenne, de ha a bank ezt feltörné a lejárat előtt, akkor bizony az egészet elbukjuk.

5. Haláleseti rendelkezés
Kevesen tudnak róla, hogy folyószámlánkhoz megadhatunk haláleseti rendelkezést. Sokan csak akkor döbbennek rá, hogy létezik ilyen lehetőség, mikor elhunyt rokonuk számlájához szeretnének hozzáférni (a hagyatéki eljárás után), de addigra már a rendelkezésen megnevezett személy felvette a pénzt. Ugyanis az így biztosított számlán található összeg nem képezi az örökség részét, a bank pedig nem adhat ki felvilágosítást sem arról, hogy kinek adták ki a pénzt (a banktitok részét képezi az ilyen típusú rendelkezés).

Téged is ért már kellemetlen meglepetés?
Elutasították a panaszodat, mert a problémád pontosan szabályozva van az ászf-ben? Beterheltek több ezer forintot, mert egy apróbetűs feltétel elkerülte a figyelmedet? Várjuk a tapasztalataitokat és véleményeteket apenzcentrum@penzcentrum.hu e-mail címre!

6. Elektronikus kivonat 
Néhány ászf szerint bizony tudomásul kell vennünk, hogy a PDF-es üzenetformátum jellegzetessége miatt egyes kivonatadatok csonkolódhatnak. Így előfordulhat, hogy a papír alapú kivonathoz képest egyes tételek vagy adatok az e-kivonatban nem jelennek meg.

Az elektronikus kivonatok kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy számos bankszámla esetében a kedvezőbb díjszabás (elengedett havidíj) feltételeként előírják, hogy ne postai úton, hanem emailben kérjük a számlakivonatot.

7. Szerződés felmondása
Mivel egyre többen mennek külföldre, ezért sokakban felmerül, hogy az itthon feleslegessé vált bankszámlájukat hogyan tudnák megszüntetni. Érdemes utánanézni, hogy a szerződési feltételek biztosítják-e a levélben történő felmondás lehetőségét, illetve, hogy külföldről ezt hogyan tudjuk hitelesíteni (konzulátus, hivatalos meghatalmazás, fordítás – akár többe is kerülhet, mintha fenntartanánk a számlát). Van olyan pénzintézet ugyanis, ahol csak személyesen tehetjük ezt meg. Törvényileg egyébként az ügyfél részéről 30, míg a bank részéről történő felmondás esetén 60 napos alapesetben a felmondási idő. Ezzel több Citibank ügyfél is szembesülhetett, amikor a bank sokuknak felmondta a számláját a közelmúltban, 60 napot hagyva egy új bank és számla keresésére.

Érdemes arra is figyelni, hogy néhány bank kiköti, hogy a pár hónapon (vagy akár egy éven) belül felmondott szerződések esetén bizony súlyos összegeket számolhatnak fel nekünk. A Citibank például aCitilife hitelkártya aktiválásától számított 12 hónapon belüli szerződés felmondása esetén 7500 forintot fog a számlánkra terhelni. (Igaz, a kártya havi díja 690 forint, ami egy évre 8 280 forint – érdemes tehát végiggondolni, hogy kinek melyik éri meg jobban.)

8. Felelős őrzés
Számlamegszüntetés esetén a pozitív egyenleget a bank átutalja vagy felvehetjük fiókban. Amennyiben megszüntetéskor nem tudjuk még az új számlaszámunkat, és a későbbiekben megfeledkezünk ennek megadásáról, akkor a bent maradt összeg felelős őrzésbe kerül. Ennek bizony komoly díja lehet havonta, így amikor pár hónap múlva eszünkbe jut a régi számlán heverő összeg, előfordulhat, hogy már teljesen “elfogyott”.

9. Hibásan megadott devizautalás
Habár a devizautalásokért alapból elképesztően magas díjakat számítanak fel a bankok, a hibásan megadott tranzakciókért további összegeket terhlehetnek be nekünk. Rossz IBAN számlaszám vagy SWIFT/BIC kód esetén az UniCredit például 8 eurót (2 400 forintot) fog nekünk felszámítani. Érdemes tehát többször is leellenőrzni, vagy esetleg más, olcsóbb és gyorsabb devizautalási lehetőség után nézni.

A Raiffeisennél 5,01 eurót (1500 forintot) fizethetünk a devizautalás költségein felül (!) akkor, ha devizautalásként adtunk meg bankon kívülre irányuló forint utalást. 

Nem árt azzal is tisztában lenni, hogy nemcsak a kimenő devizautalásért, de a beéérkezőkért is borsos árat kell fizetnünk. Egy-egy devizában érkező tétel jóváírása akár ugyanannyiba is kerülhet, mintha elutaltuk volna (például a Raiffeisen banknál mindkét tétel minimum 5,6 euróba kerül, azaz legkevesebb 1700 forintunkba).

10. Díjmentes átutalás vagy átvezetés 
Érdemes alaposan utánanézni, hogy a bankunk miként használja az átutalás/átvezetés kifejezéseket. Habár az AXA Banknál “minden átutalás” díjmentes, azonban a bankon belüli átvezetésekre (amik ugye nem számítanak átutalásnak) ez a kedvezmény már nem vonatkozik. Mivel ez általában fordítva szokott lenni (tehát bankon kívülre drágább pénzt küldeni), ezért valószínűleg sokan csak a számlakivonat kézhezvételekor veszik majd észre, hogy az átvezetés már pénzbe kerül.

10+1. Ellopott bankkártya
Számos bekezdés vonatkozik általában az ellopott kártyákkal történő visszaélésekre. Kevesen tudják, hogy a rablás bejelentéséig mi felelünk az okozott kárért 45 ezer forintig. Akkor sem lehetünk teljesen nyugodtak, ha időben szóltunk a banknak. Ugyanis ha a tolvajok például a sorban mögöttünk állva kifigyelték a PIN kódunkat, vagy esetleg könnyen (személyes adatokból) kikövetkeztethető kódunk volt, akkor a bank szinte biztos, hogy semmit nem fog nekünk megtéríteni az okozott kárból. Ugyanis a mi “súlyosan gondatlan magatartásunkból” fakadóan tudtak minket megkárosítani, erre pedig az ászf-ben is felhívják az ügyfelek figyelmét.

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>