Álláskeresési járadék 2015


In search of a job Hamburg Northern Germany Europe

Hirdetés

Hirdetés betöltése...

Változott idén az álláskeresési járadék vagy régi nevén munkanélküli segély összege! Az új év nem csak az álláskeresési járadékot, hanem a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt és a keresetpótló juttatást is érintette!

Álláskeresési járadék 2015

Kép: officina..hu

A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. (2015 . január 1-től ez az összeg: 3500 Ft/nap.

Az a személy jogosult álláskeresési járadékra aki:

– álláskereső
– nem áll munkaviszonyban, nem folytat keresőtevékenységet
– nem folytat vállalkozói tevékenységet
– a munkanélkülivé válását megelőző három évben rendelkezik legalább 360 nap jogosultsági idővel
– szándékában áll munkát vállalni, de eddig nem vezetett eredményre az álláskeresése és a munkaügyi központ sem tudott számára megfelelőállást kínálni.

Fogalmak:

– Jogosultsági idő
Az az időszak, amelyet az álláskeresővé válását megelőző 3 évben az álláskereső :
– munkaviszonyban töltött
– közfoglalkoztatási jogviszonyban állt
– egyéni vagy társas vállalkozói jogviszonya volt, d csak abban az esetben ha ebben az időszakban eleget tett a járulékfizetési kötelezettségének
– mint nevelőszülő állt foglalkoztatási jogviszonyban
-Kereső tevékenység:
– minden olyan munkavégzés beletartozik, amelynek ellenében díjazásban részesül a munka elvégzője
– szerepel a vállalkozói nyilvántartásban
– személyes munkavégzés vagy mellékszolgáltatás keretében végzett munka során vesz részt egy gazdasági társaság tevékenységében
– vezető tisztségviselője a gazdasági társaságnak
– a gazdasági társaság szerződésében fel van tüntetve a munkavégzési, közreműködési joga, kötelezettsége.
Akkor is keresőtevékenységnek minősül az időszak, amely alatt a vállalkozás szünetelteti a tevékenységét, de szerepel az egyéni vállalkzói nyilvántartásban.

Okmányok, amelyeket be kell nyújtani az álláskeresési járadékhoz való jogosultság megállapításához

– Nyilvántartásba vételhez kell benyújtani:
– lakcímkártya
– személyi igazolvány
– TAJ kártya
– adóazonosító igazolvány
– iskolai végzettséget igazoló okiratok
– szakmai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok.

– Álláskeresési járadék megállapításához szükséges okiratok:
– OEP igazolvány
– igazolás a vállalkozói tevékenység megszüntetéséről, a vállalkozó igazolvány visszaadásáról
– ha van, akkor bankszámlaszám
– ha van, akkor adatlap amely tartalmazza a bírósági döntés alapján megállapított kötelezettségeket (MIL)
– a munkaviszony megszűnésekor kapott jövedelemadó adatlap
– igazolólap az álláskeresési járadék, segély megállapításához,
– személyi igazolvány, lakcímkártya

Az álláskeresési járadék összege:

– A folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60%-át folyósítják a jogosultnak, de összege nem lehet nagyobb mint a jogosultság kezdő napján hatályos legkisebb napibér összege.

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama:

– 1 nap járadékfolyósítási időnek felel meg- minden 10 nap jogosultsági idő.
– a kezdő napja a járadék folyósításának az a nap, amikor bejelentkezett az álláskereső a Munkaügyi Központba.
– időtartama: minimum 36 nap, de maximum 90 nap.

Az álláskeresési járadék folyósítása szüneteltetésre kerül az alábbi esetekben:

Ha a folyósítás ideje alatt az álláskereső:
– tgyás, gyed, gyes folyósítására lesz jogosult
– közfoglalkoztatási jogviszonyba kerül rövid időtartamra
– szabadságvesztés, börtönbüntetés, előzetes letartóztatás miatt került büntetésvégrehajtó intézetben, KIVÉTEL ha pénzbüntetés átváltoztatása miatt kapott szabadságvesztés-büntetést.
– részesül keresetpótló igazolásban
– tényleges katonai szolgálatot teljesít önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében.

Az álláskeresési járadék igénylését valamint a változások bejelentését elektronikus úton is megteheti az álláskereső.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkát nem kell bejelenteni, ezért annak ideje alatt tovább kell folyósítani az álláskeresési járadékot.
Amennyiben szüneteltetés alatt van az álláskeresési járadék és időközben megszűnt az ok, ami miatt szüneteltetésre került, és újra fennállnak az álláskeresési járadékra való jogosultság feltételei,abban az esetben tovább kell folyósítani az álláskeresési járadékot.

Az álláskeresési járadék folyósításának megszüntetése:

A megszüntetésre abban az esetben kerül sor ha:

– az álláskereső kérésére
– az álláskereső jogosulttá válik megváltozott munkaképességű személyek ellátására
– oktatási intézményben nappali tagozaton folytatja tanulmányait
– kimerítette az álláskeresési járadékra folyósító időt
– az álláskereső meghal
– az álláskereső elfogad egy olyan képzési lehetőséget, amelynek keretében a minimálbérnél nagyobb összegű rendszeres támogatásban részesül
– egyszerűsített foglalkozás keretében 90 napot meghaladóan foglalkoztatják
– 90 napot meghaladó keresőtevékenységet folytat.
– ha törlik a nyilvántartásból az álláskeresési járadékra jogosult személyt
– már folytat keresőtevékenységet és ezt a tényt a tudomására jutástól számított 15 napon belül nem jelentette be.

Az álláskeresési járadékban részesül személyeket a következőképpen próbálják ösztönözni a mielőbbi elhelyezkedésre:

– ha az álláskereső legalább napi 4 órás határozatlan idejű munkaviszonyt létesít még a járadék folyósítási idejének kimerítése előtt, akkor kérelmezheti, hogy a hátralévő időre jogosult álláskeresési járadék összegét számára kifizessék egyösszegben, a munkáltatónak kell igazolást adnia és folyamatosan munkaviszonyban kell állnia. Az álláskeresési járadék folyósításnak lejártát követő 30 napban kell benyújtania a kérelmet a jogosultnak és a még fennmaradó összeg 80%-át kaphatja meg egyben. Ha ugyanannál a munkaadónál létesít munkaviszonyt, amelynél még az álláskeresési járadék megállapítása előtt állt munkaviszonyban, akkor nem kérheti az egyösszegű kifizetést.
Abban az esetben, ha nem a lakóhelyén létesít határozatlan időtartamú teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyt, akkor kérelmezheti, hogy az egyösszegű kifizetést a keresőtevékenység bejelentését követő első számfejtés időpontjában eszközöljék.

Hirdetés

Olvass betegségekről, gyógymódokról, kutatásokról, hírekről, életmód, és tudomány kategóriában! DIABETIKA.HU >>>>>